Onze rol

Onze rol

Het doel van onze tijdelijke begeleiding is dat u zelfstandig gaat en blijft verbeteren. Voordoen, begeleiden en coachen zijn daarmee onze rollen. Afhankelijk van uw ambities, uw huidige zelfstandigheid en de fase waarin uw transformatie zich reeds bevindt, bieden we op maat de volgende diensten:

Studiereizen
Voor hen die willen ontdekken op welke manier andere organisaties aan excellente zorg werken, op basis van lean principes, organiseren wij studiereizen. Dit kan gaan over het waarom van excellente zorg, evenals over strategische of inhoudelijke problemen waar uw organisatie graag op een andere wijze tegenaan wil kijken. Zo hebben we gekeken hoe een sterk groeiende organisatie om kan gaan met het complexiteitsvraagstuk door een bezoek te brengen aan een andere organisatie.
Studiereizen zijn ook uitermate geschikt als u wilt onderzoeken of excellente zorg überhaupt iets is voor u. Door onze begeleide reizen bent u na afloop van de reis in staat een weloverwogen keuze te maken. U heeft immers gezien en ervaren wat het oplevert, maar ook wat het betekent voor u en uw organisatie om excellente zorg te leveren.

Training / opleiding
Specifiek voor uw situatie ontwikkelen en verzorgen wij diverse trainingen en opleidingen, die er voor zorgen dat uw zelfstandigheid wordt vergroot. We kunnen bijvoorbeeld de bewustwording vergroten, alsmede een training voor een specifieke methode / techniek verzorgen (5S, daily management, strategie doorvertalen, verbeterteams). Deze trainingen en opleidingen vinden altijd (deels) op een (gesimuleerde) werkvloer plaats, zodat u de vaardigheden leert toepassen in de juist omgeving en context. Bijvoorbeeld middels een Gemba Workshop.
Maar onze rol kan verder gaan. Afhankelijk van uw ambitie maken we enkele van uw medewerkers zelfstandig in het kunnen verzorgen van deze trainingen en opleidingen, zodat u als organisatie ook daadwerkelijk zelfstandig bent. We ontwikkelen daarmee dus niet alleen een opleiding, maar ook een opleidingssysteem.

Procesverbetering
Wij helpen u uw problemen op te lossen en uw processen te verbeteren. Niet voor u; maar met u. U weet immers als geen ander hoe uw processen werken en u bent ook diegene die met de oplossing moet werken. Onze rol is tweeledig: (1) zorgen dat u de juiste aanpak volgt om tot een duurzame oplossing te komen; (2) zodat daarmee het vermogen van uw medewerkers om zelfstandig problemen op te lossen wordt vergroot.

Coaching
Vaardigheden en routines die nodig zijn om dagelijks te verbeteren ontstaan niet van de ene op de andere dag. Het vraagt immers van iedereen in de organisatie dat we ons op andere wijze gedragen. Dat kan een jarenlang proces zijn. Om dit proces te versnellen is coaching van de leidinggevende noodzakelijk.
Iemand het in uw eigen organisatie voor zien doen en de kar laten trekken kan helpen om excellente zorg een flinke ‘boost’ te geven. Het doel is niet zozeer het verzetten van het werk, alswel dat u en uw collega’s hiervan kunnen leren, zodat u daarna zelfstandig verder kunt.